Trójmiasto - Wiadomości z Trójmiasta – Trojmiejsko.pl

Redakcja

TRÓJMIEJSKO

Trójmiasto tworzy policentryczny obszar miejski, będący centrum aglomeracji, którą zamieszkuje 1,5 miliona osób. Przyjmuje się, że oprócz silnych miast, takich jak Gdańsk, Gdynia i Sopot, aglomerację tworzą również niektóre sąsiadujące z nimi gminy. Natomiast całe województwo pomorskie, m.in. dzięki Trójmiastu, stanowi najpopularniejszy kierunek turystyczny w Polsce.

Redakcja Trójmiejsko wychodzi naprzeciw potrzebie wzmocnienia promocji wydarzeń, inwestycji i usług na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz szerzej - Pomorza. Koncentrując się na promocji, chcemy być interesującą dla Partnerów alternatywą wobec wielkich serwisów ogólnoinformacyjnych.

Promujemy

Jasteśmy otwarci na wiele dogodnych form współpracy promocyjnej.